Milyen dokumentumok szükségesek az átíratáshoz?

A tulajdonjog átíratásához eltérő okiratok szükségesek attól függően, hogy régi vagy új típusú forgalmi engedélye van a járműnek. Régi típusú forgalmi engedély esetében az átírási kérelemhez csatolni kell:


1. a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,
2. a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást,
3. a tulajdonátruházásról kiállított okiratot (adásvételi, ajándékozási szerződés, hatósági határozat stb.) vagy számlákat,
4. a műszaki érvényességet igazoló műszaki adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
1. az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
2. a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
3. a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt, és amennyiben szükséges a rendszámtábla, érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjáról szóló igazolást,
4. az ügyfél személyazonosságát igazoló okmányát (képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást), valamint
5. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyzésről, aláírási címpéldányt, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását.
Új típusú forgalmi engedély esetében az átírási kérelemhez csatolni kell:
1. a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,
2. a jármű korábban kiadott törzskönyvét,
3. a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,
4. a forgalmi engedély és/vagy a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, valamint
5. a tulajdon átruházásról kiállított okiratot (adásvételi, ajándékozási szerződés, hatósági határozat stb.) vagy számlát.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
1. az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
2. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
3. a vagyonszerzési illeték, és amennyiben szükséges, a rendszámtábla, érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, postai feladóvevényt,
4. az ügyfél személyazonosságát igazoló okmányát (képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást),
5. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyzésről, aláírási címpéldányt, cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását.
A tulajdonjog-változást az okmányiroda nyilvántartásba veszi, melyről törzskönyvet állít ki, ha a kérelem, és a csatolt, illetve bemutatott okiratokban foglaltak megfelelnek a jogszabályban előírtaknak. A nyilvántartásban nem szereplő a bejelentést elmulasztó korábbi tulajdonos(ok) tulajdonjogát az okmányiroda a törzskönyv kiállítása nélkül jegyzi be a nyilvántartásba . A jármű tulajdonjogával kapcsolatos kérelemre induló eljárásokban a kérelmet - néhány kivételtől eltekintve - a kormányzati portálon ( ) keresztül elektronikus úton is elő lehet terjeszteni. Az okmányiroda a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni
1. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét, vagy
2. a jármű műszaki alkalmasságát.
Ebben az esetben a bemutatott forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatában ezt jelölni kell, és az ügyfelet hiánypótlásra kell felszólítani

Időpontfoglaláshoz keressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken:
Időpont egyeztetés