Információk az eredetiségvizsgáról

Mi a gépjármű eredetiségvizsgálat?

Az előzetes eredetiségvizsgálat részletesen meghatározott előírások és követelmények szerint végrehajtandó lépésekből álló - a BM Központi Hivatallal szerződéses viszonyban álló szakértői vizsgáló állomások által végzett - műveletsorozat, amely a jármű azonosító adatainak és a járműokmányok valódiságának vizsgálatára terjed ki. Az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtéről közvetlenül a vizsgálatot követően a BM Központi Hivatal határozatot (később hatósági bizonyítványt) állít ki, amely tartalmazza többek között a vizsgálatot végző szerv megnevezését, a vizsgálat eredményét, valamint a határozat érvényességi idejét. 2004. július 1-jétől az előzetes eredetiség ellenőrzésre vonatkozó szabályok jelentős módosításokon estek át. A tevékenység elnevezése is megváltozott: jelzett időponttól az előzetes eredetiségvizsgálat kifejezés használatos.

Mikor kötelező?

Az eredetiségvizsgálatot kötelező elvégezni:

1. használt, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;
2. a forgalomból végleg, illetőleg átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be;
3. a kivitel előtt Magyarországon már forgalomba helyezett járművek külföldre történő értékesítése miatt a jármű forgalomból történő kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor;
4. a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően;
5. biztosítási esemény - kárrendezés - kapcsán forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor;
6. a jármű - kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor;
7. ha a közlekedési hatóság a jármű alvázszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel.
Előzetes eredetiség igazolása nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha
1. annak jogalapja öröklés,
2. annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,
3. annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,
4. a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi,
5. annak jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közötti tulajdonjog változása,
6. annak jogalapja a cégjegyzék vagy a vállalkozói igazolvány alapján az adás-vétel időpontjában főtevékenységük szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult vállalkozók egymás közötti használt jármű adás-vétel, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.
Muzeális jellegű járművek esetében a forgalomba helyezés, valamint tulajdonjog-változás esetében is mellőzhető az eredetiségvizsgálat.
Forrás: www.magyarorszag.hu

Az eredetiségvizsgálat hatósági díjai

Az előzetes eredetiségellenőrzésért fizetendő díjak (Ft/db):

1. Személygépkocsik
 • kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig): 17.000 Ft.
 • közép kategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig): 18.500 Ft.
 • felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett): 20.000 Ft.
2. Motorkerékpárok
 • 500 ccm hengerűrtartalomig: 15.500 Ft.
 • 500 ccm hengerűrtartalom felett: 17.000 Ft.
3. Kis tehergépkocsik
 • megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig: 20.000 Ft.
4. Tehergépkocsik
 • megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig: 21.000 Ft.
 • megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól: 22.000 Ft.
5. Autóbusz
 • szállítható személyek száma 20 főig: 21.000 Ft.
 • szállítható személyek száma 20 fő felett: 22.000 Ft.
6. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű
 • 20.000 Ft.
7. Pótkocsi
 • könnyű pótkocsi (lakókocsi): 16.000 Ft.
 • nehéz pótkocsi 17.500 Ft.
 • különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott): 19.000 Ft.
Időpontfoglaláshoz keressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken:
Időpont egyeztetés